L’IVAM I EL MUSEU DE BELLES ARTS PER UNA APOSTA CONJUNTA

Facebook

El Museu de Belles Arts i l’IVAM presenten una línia de treball amb exposicions conjuntes

 

El Museu de Belles Arts de València i l’IVAM han traçat una línia de treball conjunta per als pròxims anys que s’iniciarà amb una exposició al Museu de Belles Arts. La mostra s’ha configurat amb al voltant de 70 obres de la col·lecció dels dos museus que es disposaran a la planta baixa del centre de belles arts.

Un total de 34 obres de 24 artistes d’art modern i contemporani de la col·lecció de l’IVAM compartiran espai amb obres de 36 creadors de la col·lecció permanent del Museu de Belles Arts de València, datades entre els segles XIV i XX. L’exposició, titulada ‘Teníem tot al nostre favor’, es podrà visitar entre el 4 d’octubre de 2018 i el 13 de gener de 2019 al centre de belles arts.

Per mitjà d’aquesta exposició es generarà un diàleg entre els diferents moviments artístics i es mostrarà com les creacions dels segles XX i XXI recuperen una vegada i una altra els gèneres clàssics de l’art per mitjà del bodegó, el retrat i el paisatge.

La maqueta del projecte a gran escala, ‘Bottle of Notes’, 1989-1990 de Claes Oldenburg & Coosje Van Bruggen, s’ubicarà al vestíbul del Museu de Belles Arts. Una cita dels diaris de viatges del capità Cook forjada en alumini dona forma a la botella.

Amb aquesta botella comença el diàleg, així com el relat entorn de la recuperació dels clàssics de la pintura per mitjà de l’art modern i contemporani. Moltes de les peces recorden retaules o díptics, que representen alguns dels formats clàssics.
El text complet del diari del primer viatge de Cook en 1769 a l’oceà Pacífic deia: “Teníem al nostre favor tot el que poguérem desitjar per a observar el paisatge complet del planeta Venus des de l’òrbita del sol”. A partir d’aquest explica que el seu objectiu era observar el trànsit del planeta Venus a través del sol i buscar evidència de la ‘Terra Australis Incognita’.

Aquesta peça és la icona dels antics viatges per mar i constitueix el fil conductor de l’exposició; així mateix, encarna la metàfora del viatge de la col·lecció de l’IVAM al Museu de Belles Arts de València. La peça es relaciona amb les obres marines exposades al museu: ‘Vaixell fantasma’, de Muñoz Degraín; ‘Sense rumb’, de Ferrer Calatayud; i ‘A la deriva’, de Salvador Abril.

Oldenburg està considerat un dels precursors de l’art pop que es va desenvolupar a Nova York, paral·lelament al seu sorgiment al Regne Unit a mitjan dècada de 1950.

En aquesta exposició es trobaran peces d’artistes destacats de la col·lecció de l’IVAM com Pablo Picasso, André Derain, Markus Lupertz o James Rosenquist, a més de les d’altres 20 grans creadors de projecció internacional.

Un exemple d’aquest diàleg és el que entaularà l’obra ‘Nails’, de James Rosenquist, de l’IVAM amb el quadre ‘Sant Francesc d’Assís abraçant el Crucificat’, del mestre del barroc valencià Francesc Ribalta i propietat de la col·lecció del Museu de Belles Arts. S’establirà així un paral·lelisme entre una obra de 1620 i una altra de 1973, amb un llenguatge molt diferent i menys explícit.

A la sala de retaules es fa especial relació amb l’ús del daurat i el concepte de retaule (tríptic i políptic) amb l’obra de Carmen Calvo o Ana Peters, però també amb artistes com l’Equip Crònica i Robert Rauschenberg amb les seues obres en format de políptic. En el cas de l’Equip Crònica, la seua obra ‘El panfleto’ incideix en el caràcter narratiu de la pintura flamenca ja que relata l’art de les avantguardes.

Obres de Diether Roth i Gerhard Richter amb el paisatge com a temàtica comparteixen espai amb la pintura italiana i flamenca. Mentre que el món del tenebrisme de la pintura barroca valenciana ho fa amb l’obra titulada ‘La noche’, d’Equip Realitat. Així mateix, una escultura de Miquel Navarro s’ubicarà al pati de l’ambaixador Vich.

El director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, ha assegurat que aquest viatge i intercanvi d’estils, gèneres i missatges permetrà aprofundir millor en el sentit i significat de les obres dels dos centres i constituirà la primera de les actuacions conjuntes entre els dos museus, que es prolongarà al llarg de 2019.

Per la seua banda, el director del Museu de Belles Arts, José Ignacio Casar, ha assenyalat que “les dues exposicions són possibles gràcies a les esplèndides col·leccions dels dos centres i permetran, més enllà de la permanència dels formats o de les tècniques, explicar línies de continuïtat en els processos de producció artística”.

Noms de grans artistes, com Antonio Muñoz Degrain, Salvador Abril, Joan de Joanes, El Bosco o Francesc Ribalta, formaran part d’aquesta mostra, que a més de conformar un diàleg, compondrà una retrospectiva a la història de l’art i la seua evolució en paral·lel als avanços de la societat i la realitat i el context de cada època.

Gatrondario.com, Periòdic Digital en Valencià, Notícies en Valencià.

EL IVAM Y EL MUSEO DE BELLAS ARTES POR UNA APUESTA CONJUNTA

Facebook

El Museo de Bellas artes y el IVAM presentan una línea de trabajo con exposiciones conjuntas

El Museo de Bellas artes de Valencia y el IVAM han trazado una línea de trabajo conjunta para los próximos años que se iniciará con una exposición al Museo de Bellas artes. La muestra se ha configurado con alrededor de 70 obras de la colección de los dos museos que se dispondrán a la planta baja del centro de bellas artes.

Un total de 34 obras de 24 artistas de arte moderno y contemporáneo de la colección de la IVAM compartirán espacio con obras de 36 creadores de la colección permanente del Museo de Bellas artes de Valencia, datadas entre los siglos XIV y XX. La exposición, titulada ‘Teníamos todo a nuestro favor’, se podrá visitar entre el 4 de octubre de 2018 y el 13 de enero de 2019 al centro de bellas artes.

Por medio de esta exposición se generará un diálogo entre los diferentes movimientos artísticos y se mostrará como las creaciones de los siglos XX y XXI recuperan una y otra vez los géneros clásicos del arte por medio del bodegón, el retrato y el paisaje.

La maqueta del proyecto a gran escala, ‘*Bottle *of Notas’, 1989-1990 de Claes Oldenburg & Coosje Van Bruggen, se ubicará al vestíbulo del Museo de Bellas artes. Una cita de los diarios de viajes del capitán Cook forjada en aluminio da  forma a la botella.

Con esta botella empieza el diálogo, así como el relato en torno a la recuperación de los clásicos de la pintura por medio del arte moderno y contemporáneo. Muchas de las piezas recuerdan retablos o dípticos, que representan algunos de los formatos clásicos.
El texto completo del diario del primer viaje de Cook en 1769 al océano Pacífico decía: “Teníamos a nuestro favor todo el que pudiéramos desear para observar el paisaje completo del planeta Venus desde la órbita del sol”. A partir de este explica que su objetivo era observar el tránsito del planeta Venus a través del sol y buscar evidencia de la Tierra Australis Incognita’.

Esta pieza es el icono de los antiguos viajes por mar y constituye el hilo conductor de la exposición; así mismo, encarna la metáfora del viaje de la colección del IVAM al Museo de Bellas artes de Valencia. La pieza se relaciona con las obras marinas expuestas al museo: ‘Barco fantasma’, de Muñoz Degraín; ‘Sin rumbo’, de Ferrer Calatayud; y ‘A la deriva’, de Salvador Abril.

Oldenburg está considerado uno de los precursores del arte pop que se desarrolló en Nueva York, paralelamente a su surgimiento en el Reino Unido a mediados de década de 1950.

En esta exposición se encontrarán piezas de artistas destacados de la colección del IVAM como Pablo Picasso, André Derain, Markus Lupertz o James Rosenquist, además de las otros 20 grandes creadores de proyección internacional.

Un ejemplo de este diálogo es el que entablará la obra ‘*Nails’, de James Rosenquist, del IVAM con el cuadro ‘Sant Francesc de Asís abrazando el ¨Crucificat¨, del maestro del barroco valenciano Francesc Ribalta y propiedad de la colección del Museo de Bellas artes. Se establecerá así un paralelismo entre una obra de 1620 y otra de 1973, con un lenguaje muy diferente y menos explícito.

En la sala de retablos se hace especial relación con el uso del dorado y el concepto de retablo (tríptico y políptico) con la obra de Carmen Calvo o Ana Peters, pero también con artistas como el Equipo Crónica y Robert *Rauschenberg con sus obras en formato de políptico. En el caso del Equipo Crónica, su obra ‘El panfleto’ incide en el carácter narrativo de la pintura flamenca puesto que relata el arte de las vanguardias.

Obras de Diether Roth y Gerhard Richter con el paisaje como temática comparten espacio con la pintura italiana y flamenca. Mientras que el mundo del tenebrismo de la pintura barroca valenciana lo hace con la obra titulada ‘La noche’, de Equipo Realidad. Así mismo, una escultura de Miquel Navarro se ubicará en el patio del embajador Vich.

El director del IVAM, José Miguel G. Cortés, ha asegurado que este viaje e intercambio de estilos, géneros y mensajes permitirá profundizar mejor en el sentido y significado de las obras de los dos centros y constituirá la primera de las actuaciones conjuntas entre los dos museos, que se prolongará a lo largo de 2019.

Por su parte, el director del Museo de Bellas artes, José Ignacio Casar, ha señalado que “las dos exposiciones son posibles gracias a las espléndidas colecciones de los dos centros y permitirán, más allá de la permanencia de los formatos o de las técnicas, explicar líneas de continuidad en los procesos de producción artística”.

Nombres de grandes artistas, como Antonio Muñoz Degrain, Salvador Abril, Joan de Joanes, Bosco o Francesc Ribalta, formarán parte de esta muestra, que además de conformar un diálogo, compondrá una retrospectiva a la historia del arte y su evolución en paralelo a los avances de la sociedad y la realidad y el contexto de cada época.

Gatrondario.com, Periódico Digital en Valenciano, Noticias en Valenciano.

A %d blogueros les gusta esto: